4 karty [X] - skrzyżowanie korytarzy B

4 karty [X] – skrzyżowanie korytarzy B