4 karty [X] - skrzyżowanie korytarzy A

4 karty [X] – skrzyżowanie korytarzy A